Richtlijnen
De volgende richtlijnen zijn bepalend voor u als DLC klant.
 
1. Handelingskosten DLC per factuur bedraagt 2%.
 
2. Incasso via machtiging binnen 8 dagen.
    Hiervoor ontvangt u dan gemiddeld 2 tot 5% extra korting.
 
3. Incasso via machtiging binnen 28 dagen.
    Zonder extra korting.
 
4. Als de betaling niet uiterlijk  45 dagen na factuurdatum heeft plaats-
    gevonden zijn wij genoodzaakt om alle leveringen te blokkeren, u als klant
    te royeren en de openstaande facturen aan een gerechtsdeurwaarder
    uit handen te geven.
 
Met andere woorden: u ontvangt een maximale korting die veelal alleen
grote klanten ontvangen. Uiteraard dient u over voldoende saldo te beschikken
op het moment van bestellen.
 
 
Het motto van het DLC is immers  SAMEN STERK.
 
Vele kleintjes maken tenslotte bij de leverancier één grote.
Dutch Locksmith Co-operation, Postbus 9356, 5000 HJ Tilburg, Tel: 013-5839091, Fax: 013-5839099, e-mail: info@dlc.nu