Voorwaarden
Voorwaarden DLC
 
  1) Afname:
      U heeft geen aantalverplichting tot aankoop tenzij anders vermeld.
      De minimale ordergrootte dient € 250,- per afname te zijn.
      Indien dit niet haalbaar is zal een vergoeding van € 5,50 voor
      verzendkosten in rekening worden gebracht.
 
  2) Bestelling goederen:
      Elke 1e dinsdag van de maand  wordt naar alle klanten een blanco bestellijst
      gestuurd. Deze bestellijst dient binnen 5 werkdagen geretourneerd te worden aan
      het secretariaat DLC (bij voorkeur per fax). Op deze bestellijst staan eventuele
      speciale aanbiedingen al vermeld, overige artikelen moet u zelf invullen. Eventuele
      inkoopsuggesties en/of andere informatie kunt u hierop noteren. Deze bestellijst
      dient te allen tijde geretourneerd te worden aan het DLC, ook indien u geen
      bestelling wenst te plaatsen. Dan weten wij dat wij u geen herinnering hoeven
      te sturen. Uiteraard hopen wij dat onze klanten elke maand goederen bij ons
      bestellen, zodat het DLC grote hoeveelheden ineens kan bestellen en zo de meest
      gunstige prijzen hiervoor ontvangt, wat uiteraard ook weer in uw voordeel is.
      Ook tussen de maandelijkse bestellingen kunt u bij genoemde leverancier
      bestellingen plaatsen o.v.v. DLC zodat u ook dan gunstige DLC- prijzen ontvangt.
      Dit mag u zelfstandig  doen, de leverancier bericht het DLC hierover.
 
  3) Uitlevering van de goederen:
      Het DLC houdt geen backorders aan (mits expliciet afgesproken), dus indien er
      manco's op de pakbonnen staan, dient u desgewenst deze artikelen opnieuw
      te bestellen.
 
 
   4) Facturering:
       De facturatie kan op meerdere manieren geschieden, namelijk:
 
       6.1- De leverancier factureert rechtstreeks aan u tegen speciale prijzen.
       U zult in dit geval de leverancier ook zelf moeten betalen.
 
        6.2- De leverancier factureert aan het DLC.
        Het DLC berekent deze kosten door aan u. U ontvangt dan een factuur van
        het DLC met als bijlage de factuur van de leverancier. Bij deze facturen worden
        speciale kortingen aan de u gegeven. Tevens wordt er een kleine toeslag in
        rekening gebracht voor de gemaakte onkosten. (2%)
 
        6.3- De leveringen van de maandorder worden grotendeels rechtstreeks geleverd
        vanuit  het magazijn DLC. De geleverde goederen worden door het DLC
        gefactureerd en na 8 of 28 dagen geïncasseerd middels de door u afgegeven incasso-      
        machtiging.
 
 
       6.4- Bij uitlevering van de maandorder kan het soms voorkomen dat een deel uit
       eigen voorraad aan u wordt geleverd en een deel rechtstreeks door een leverancier
       bij u wordt afgeleverd. In dat geval ontvangt u ook 2 aparte rekeningen van het
       DLC met betrekking tot diezelfde maandorder, nl. één met de goederen die uit
       voorraad zijn geleverd en één met de goederen die u rechtstreeks van de leverancier
       heeft ontvangen.
 
  5) Betaling:
      Bij inschrijving van lidmaatschap dienen alle klanten het DLC te machtigen om de
      facturen automatisch na 8 of 28 dagen te incasseren.
 
  6) Geschillen:
      Eventuele geschillen inzake kwaliteit en/of afleveringen dient u met de
      betreffende leverancier af te werken. Het DLC fungeert alleen als doorgeefluik.
 
 7) Aansprakelijkheid:
      Het DLC kan nooit en te nimmer aansprakelijk worden gesteld in welke
      vorm dan ook, ongeacht welke situatie er zich teweegbrengt.
Dutch Locksmith Co-operation, Postbus 9356, 5000 HJ Tilburg, Tel: 013-5839091, Fax: 013-5839099, e-mail: info@dlc.nu