Inkopen
Afwerking van de maandorders geschiedt als volgt:
 
Elke eerste dinsdag van de maand verstuurt het DLC aan de klanten een blanco
bestellijst met daarop eventuele aanbiedingen  en opkoopartikelen. U dient deze
lijst te retourneren voor een bepaald vastgesteld tijdstip.
 
Door te bestellen via deze lijsten zal het DLC gaan groeien en een sterkere positie
ten opzichte van de leveranciers kunnen gaan innemen.
 
De aanbiedingsartikelen  zullen dusdanig scherp zijn ingekocht dat het voor kan
komen dat u tientallen procenten  goedkoper inkoopt. Vanzelfsprekend zult u bij het
merendeel van de acties met minder marge genoegen moeten nemen. Desalniettemin
zult u binnen enkele maanden de voordelen gaan inzien. Het DLC is gegarandeerd
het goedkoopste !!
 
Tevens is de opzet van deze bestellijsten het terugdringen van uw voorraad alsmede
het verbeteren van uw liquiditeitspositie. Ook daar kan veel geld mee worden bespaard.
 
Tegelijkertijd met het versturen van de maandorders worden ook de facturen m.b.t.
deze maandorders verstuurd. Deze facturen zullen na  8 of 28 dagen automatisch van
uw rekening worden afgeschreven middels de door u afgegeven  incassomachtiging.
 
Mocht u besluiten deel te nemen, zult u vooral de eerste maanden actief worden
ondersteund door ons secretariaat om u eraan te herinneren  een bestelling te plaatsen
mocht u dit zijn vergeten door de drukte.
 
Buiten de DLC- maandorders (via blanco bestellijsten) blijven ook de huidige
prijsafspraken bij de leveranciers van kracht. Indien u een bestelling wilt plaatsen
bij een contract-leverancier van het DLC kunt u dit o.v.v. het DLC doen. U ontvangt
dan automatisch de prijsafspraken die gelden voor de DLC leden.
Dutch Locksmith Co-operation, Postbus 9356, 5000 HJ Tilburg, Tel: 013-5839091, Fax: 013-5839099, e-mail: info@dlc.nu